Včelařství - Biologie včely medonosné. Šlechtění včel a chov matek II.

Druhý zväzok obľúbenej knihy Včelařství s kapitolami Biológia včely medonosnej. Šľachtenie včiel a chov matiek nadväzuje na I. zväzok s kapitolami Zootechnika včelárstva a Choroby včiel - prevencia a terapia.

Publikácia disponuje kvalitným obsahom nielen s najnovšími poznatkami z biológie a fyziológie včely medonosnej, ale tiež zaradením nových trendov v oblasti šľachtenia, hlavne čo sa týka oblasti zvýšenej vitality včelstiev a odolnosti včiel proti chorobám. Vydavateľ do tímu autorov prizval mladých začínajúcich včelárov, ktorí sú však erudovanými odborníkmi v oblasti biológie, fyziológie, genetiky a šľachtenia živočíchov. Naplňuje sa tak cieľ kladený od začiatku tvorby tohoto štvorzväzkového diela, aby učebnica bola zrozumiteľná tiež začínajúcim včelárom a zároveň zoznamovala s novými poznatkami a trendami oboru. Moderný prístup sa prejavuje i v grafickom poňatí, názornosti a fotografickom doprovode textu.

Kolektív autorov sa tentokrát snaží prívetivou a čitateľsky pútavou formou vysvetliť pomerne zložitú problematiku včelej fylogenézy, morfológie a anatómie, popísať príbuzné druhy včiel, plemená včely medonosnej, zameriava sa na výživu včely medonosnej, popisuje šľachtenie včiel, insemináciu a plemenársku prácu. Nezabúda taktiež na praktické rady, ako optimálne odchovať včelie matky pre vlastnú potrebu aj pre komerčné účely.

Autori čerpali inšpiráciu zo zahraničných zdrojov a pridali vlastné skúsenosti z tuzemska. Entomológ doc. RNDr. František Weyda, CSc., doplňuje anatomickú časť publikácie jedinečnými a zatiaľ nepublikovanými snímkami orgánov včiel a častí tela včely z optického, ale predovšetkým elektrónového mikroskopu.

Autor: Kolektív autorov | Vydavateľstvo: PSNV | Rok vydania: 2017
Detaily: 235 strán | brožovaná väzba | český jazyk | ISBN 9788027007769

Orientačná hmotnosť: 870 g

24,60 €
cena vrátane DPH nezahŕňa cenu dopravy bez DPH 22,36 €