Včelařství - Zootechnika včelařství. Nemoci včel. I.

PSNV-CZ, z. s., na konci roku 2015 vydala prvý zväzok štvordielnej edície Včelařství. Na podobnú základnú publikáciu, po ktorej siahnu začínajúci i skúsenejší včelári, tento odbor alebo koníček, už dlho čakal.

Publikácia Včelařství vznikala pôvodne ako učebné texty pre kurz VČELÁR - FARMÁR, teda pre budúcich podnikateľov vo včelárstve. Ukázalo sa však, že i veľkovčelári pre úspešné vedenie včelárskych prevádzok musia ovládať základy a principy odboru. Naproti tomu zase hobby včelári radi nahliadajú pod pokrievku veľkým včelárom.

Celé dielo je štrukturované do desiatich kapitol, ktoré budú náplňou štyroch zväzkov. Jednotlivé kapitoly podľa zamerania majú názvy:

1. Zootechnika včelárstva
2. Choroby včiel - prevencia a terapia
3. Biológia včely medonosnej
4. Šľachtenie včiel a chov matiek
5. Včelia pastva a jej zdroje
6. Včelie produkty
7. Medovina a nápoje z medu
8. Zariadenia pre získávanie včelích produktov
9. Profesionálne včelárstvo
10. Marketing a vedenie malého podniku
Prvný zväzok obsahuje kapitoly ZOOTECHNIKA VČELÁRSTVA a CHOROBY VČIEL - PREVENCIA A TERAPIA.

Zootechnika včelárstva zoznamuje chovateľa včiel s prejavmi včelstva behom roku a je predpokladom pre úspešné vedenie včelstva. Jej súčásťou sú prevádzkové metódy významných českých včelárov, podľa ktorých sa môže inšpirovať každý včelár.

Otázka zdravia v súčasnom včelárstve má veľkú dôležitosť a dalo by sa povedať, že ju chovateľ včiel musí zahrnúť do celej svojej včelárskej praxe. V poslednej dobe sa veľmi zmenil prístup k varroóze, k moru včelieho plodu a ku zvápenateniu včelieho plodu. Významnú úlohu v zdraví včelstiev hrajú víry a vplyv okolného prostredia, hlavne v súvislosti s chemizáciou poľnohospodárskej výroby. Autori zareagovali na súčasný stav v tejto oblasti a ponúkajú prakticky použiteľné postupy riešenia problémov spojených s včelími chorobami využívajúce posledné vedecké poznatky.

Mená autorov zaručujú vysokú odbornú i didaktickú úroveň celého diela:

Květoslav Čermák, Ing. CSc.
Bronislav Gruna, Mgr.
Jana Hajdušková, MUDr.
Pavel Holub, Ing.
Zdeněk Klíma, MVDr.
Ivo Kovařík, Ing.
Stanislav Navrátil, Prof. MVDr., CSc.
Petr Texl, Ing.
František Texl, Ing.
Lukáš Rytina, Ing.
Zdeněk Tůma, Ing.

Autor: Kolektív autorov | Vydavateľstvo: PSNV CZ | Rok vydania: 2016
Detaily: 179 strán | mäkká brožovaná väzba | český jazyk | ISBN 978-80-260-9090-8

Orientačná hmotnosť: 760 g

25,40 €
cena vrátane DPH nezahŕňa cenu dopravy bez DPH 21,16 €