Formidol 40ml

Vypredané

Formidol 41g prúžky do úľa 

-tvorený odparnou doskou s kyselinou mravčou proti klieštikovi Varroa destructor a sporami Nosema spp. a Ascosphaera apis.

Používa sa len v čase, keď v úli nie je zrelý med pripravený na vytočenie.

Po prvom otvorení obidva prúžky spotrebujte ihneď.

Pozor žieravina, používajte rukavice.

Liek obsahuje kyselinu mravčiu, ktorá je toxická pre vodné organizmy. Liek nesmie kontaminovať vodné plochy.

Použité ( suché ) dosky a obaly zlikvidujte spálením.

Uchovávajte mimo dosah detí a pri teplote do 25°C.

4,10 €
cena vrátane DPH nezahŕňa cenu dopravy bez DPH 3,41 €