Kyselina octová ľadová extra čistá

IBA OSOBNÝ ODBER!

Kyselina octová ľadová 80 %

Kyselina octová ľadová (CH3CO2H) sa používa predovšetkým v boji s víjačkou voštinovou, pomôcť však môže aj proti spóram prvoka nesema apis.

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

Spôsobuje vážne poškodenie očí, noste ochranné okuliare.Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. pokračujte vo vyplachovaní.

Dráždi kožu, po manipulácii starostlivo umyte pokožku veľkým množstvom vody a mydla.

LEN OSOBNÝ ODBER

12,50 €
cena vrátane DPH nezahŕňa cenu dopravy bez DPH 10,41 € 12,50 € / 1 l