Refraktometer bez osvetlenia, ATC

Vypredané

Optický refraktometer bez osvetlenia slúži na rýchle a jednoduché zistenie obsahu vody v mede. Med musí byť číry a tekutý, skryštalizovaný med je potrebné ztekutiť.

Merania sú presné, nakoľko je prístroj vybavený funkciou ATC a výsledky nie sú nepriaznivo ovplyvnené zmenami teploty. ATC (automatic temperature compensation) sa používá, aby sa výsledky merania neodlišovali v závislosti od vonkajšej teploty. Nie je teda potrebné prístroj znovu kalibrovať ak dôjde k zmene teploty medzi 10°C - 30°C.

Základné vlastnosti prístroja:

 • Meranie troch veličín: cukornatosť (Brix), hustota medu (Baume), voda
 • Automatická kompenzácia teploty (ATC): 10°C ~ 30°C
 • Rozsah merania: 58-92% Brix, 38-43 Be ° (Baume), 12-27% Voda
 • Možnosť kalibrovania
 • Optický prístroj, nie sú nutné batérie
 • Vhodný pre časté použitie, na meranie kvality medu

Návod na použitie:

 1. Pre dosiahnutie presných výsledkov je potrebné mať prístroj kalibrovaný (viď. návod nižšie).
 2. Nastavte si ostrosť zobrazenia stupnice tak, aby bola zreteľná. Zaostrovanie vykonávajte otáčaním okulára (5). Najlepšie je pozerať sa proti zdroju svetla.
 3. Na meraciu plochu hranola (1) nakvapkajte pomocou pipety med tak, aby po uzatvorení krytu rovnomerne pokryl celú meraciu plochu. Uzatvorte meraciu plochu krycou doštičkou (3) a ubezpečte sa, že v meranej vzorke nie sú žiadne bublinky.
 4. Postavte sa proti svetelnému zdroju a odčítajte príslušné hodnoty zo stupnice pozeraním do okulára (5). Na stupnici prístroja je možné merať nasledovné veličiny:
 • Brix - meranie množstva cukru v mede
 • Be°- meranie hustoty medu
 • Water - meranie obsahu vody v mede
 1. Po každom meraní vyčistite meraciu plochu pomocou jemnej handričky. Nepoužívajte chemikálie, ktoré môžu poškodiť povrch optického hranola meracej plochy a tým spôsobia nepresnosť merania zariadenia.

Kalibrovanie optického refraktometra:

 1. Pripravte si všetky nástroje potrebné na kalibrovanie: optický refraktometer, pipetu, kalibračný roztok, kalibrčný hranolček a malý skrutkovač.
 2. Odoberte pomocou pipety kvapku kalibračného roztoku.
 3. Kvapnite kalibračný roztok na vyleštenú stranu kalibračného hranolčeka.
 4. Otvorte kryciu doštičku (2) na refraktometri, priložte kalibračný hranolček do stredu meracej plochy haranola (1) a zľahka ho pritlačte.
 5. Zatvorte kryciu doštičku (2) a namierte refraktometer voči svetelnému zdroju,ak je bez osvetlenia. Pozrite do okulára (5) a odčítajte hodnoty na stupnici Brix.
 6. Pomocou malého skrutkovača otáčajte korekčný šroub (3) dovtedy, až kým nedosiahnete hodnotu Brix 78,8% (svetlá & modrá hranica).

Obsah balenia:

 • refraktometer,
 • pipeta,
 • malý skrutkovač na kalibrovanie zariadenia,
 • jemná utierka,
 • kalibračný hranolček
 • kalibračný roztok (dioptrický olej)

Orientačná hmotnosť: 0,30 kg

39,20 €
cena vrátane DPH nezahŕňa cenu dopravy bez DPH 32,66 €