Včelařství - svazek IV.

Štvrtý a posledný zväzok základnej publikácie pre začínajúcich i skúsených včelárov..

Do kapitoly Zařízení pro získávání včelích produktů Ing. Petr Texl a kolektív zaradili a opísali zariadenia, ktoré používajú všetky skupiny včelárov, hobby i profesionáli. U každého včelieho produktu je včlenená podkapitola Sledování kvality s popisom tzv. mobilní analytiky, ktorú zvládne každý včelár, a fyzikálne-chemických postupov na bázy najmodernejších metód a trendov v profesionálnych skúšobnách.

Ing. František Texl v kapitole Profesionální včelařství uvedie čitateľov do problematiky českého komerčného včelárstva, ktoré v porovnaní s európskou nemá jednoduché postavenie. Ako mnohoročný predseda Sekce komerčních včelařů pri Českém svazu včelařům z. s., má patričný nadhľad na problematiku, pozná slabé a silné stránky podnikania vo včelárstve v našej prevčelenej a malými včelármi obsadenej krajine.

Na predchádzajúcu kapitolu nadväzuje Ing. Jaroslav Lstibůrek, MBA, kapitolou Marketing a vedení malého podniku. Mimo iného uvádza skutočnosť, že cenu medu v České republike neurčujú veľkí hráči ako u iných komodít. Kvôli prevahe skupiny malých včelárov, ktorí spravidla do kalkulácie nezahrnujú hodnotu svojej práce, neodpovedá cena medu všetkým vynaloženým nákladov. Z týchto dôvodov podnikanie vo včelárstve nie je jednoduché. O to väčší význam pre presadenie sa na trhu má dobrý marketing.

Obsah kapitol:

Zařízení pro získávání včelích

produktů

- Cesta medu

- Odvčelování medných plástů

- Temperování medných plástů

- Odvíčkování plástů

- Vytáčení medu

- Čerpání medu

- Čeření, sedimentace a filtrování medu

- Skladování medu

- Ztekucování medu

- Pastování medu

- Plnění do spotřebitelského balení

- Modelové medárny

- Kontrola kvality medu

- Cesta včelího vosku

- Tavení voskového díla

- Výroba mezistěn

- Kontrola kvality vosku

- Získávání a zpracování pylu

- Získávání mateří kašičky

- Získávání a hodnocení propolisu

- Získávání a hodnocení včelího jedu

Profesionální včelařství

- Profesionální včelař – zemědělec

- Profesionální provozy a organizace v zahraničí

- Podmínky fungování provozu

- Specifika profesionálního provozu

- Racionalizace včelařského provozu

- Kočování v podmínkách ČR

- Vytáčení medu

- Odbyt včelích produktů

- Budování provozu

- Přednosti profesionálního provozu

- Největší rizika

Marketing a vedení malého podniku

- K čemu je včelaři dobrý marketing

- Včelařství jako podnikatelský obor

- Marketing jako nástroj

- Vedení malého podniku

- Podnikateľský plán

- Zakladáme malý podnik

24,00 €
cena vrátane DPH nezahŕňa cenu dopravy bez DPH 20,00 €