VespaCatch atraktant 10ml

Novinka

VespaCatch atraktant 10ml je návnada do VespaCatch pasce na sršne.

Inštrukcie:

  1. zamiešajte návnadu: 10ml atraktantu, 200ml vody, 50g cukru

  2. keď je pasca plná, alebo 3 týždne po osadení, vymeňte roztok bez umytia pasce

Odporúčame s týmto roztokom použiť VespaCatch pascu, aj keď to nie je povinné. Avšak množstvá a podmienky používania zodpovedajú vlastnostiam Véto-pharma VespaCatch pasce.

Pasce s atraktantom musia byť umiestnené mimo dosahu detí.

Upozornenia:

  • Produkt obsahuje etanol

  • Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat

  • Skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote

Neprehĺtať. Ak sa produkt dostane do kontaktu s očami alebo pokožkou dôkladne opláchnite vodou. Ak bol produkt prehltnutý alebo sa dostal do kontaktu s očami, prekonzultujete postup s Vašim lekárom a zoberte si so sebou štítok s názvom produktu.

Nebezpečenstvo. Horľavá tekutina a výpary. Uchovávajte mimo tepla, horúcich plôch, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. Udržiavajte nádobu pevne uzatvorenú. Uchovávajte v dobre vetranom priestore. Obalu/obsahu sa zbavujte na zberných miestach pre hazardný materiál podľa lokálnych regulácií.  

1,50 €
cena vrátane DPH nezahŕňa cenu dopravy bez DPH 1,25 € 0,15 € / 1 ml